Støt

Landsbylauget Alkenes formål er gennem ikke idrætslige aktiviteter at give mulighed for samvær samt at øge sammen­holdet i vort lille samfund.

Du kan støtte Alkenes arbejde ved at betale kr. 50,- pr. person om året – pen­sionister kun kr. 25,-. Børn u/ 18år gratis.

Støttekontingentet betales til vores bankkonto i Danske Bank 1551 0003364488. Du kan også betale til formanden eller ved et af vores arrangementer.

Alle er velkommen til at deltage i arrangementerne, også selv­om de ikke har betalt støttekontingent, men vi ser selv­følgelig gerne, at så mange som muligt støtter vores arbejde, så vi kan fortsætte med at afholde arrangementerne.

Vi håber at se rigtig mange til arrangementerne.