Kategorier
Pressen skriver

Klimaprojekt og sø for Kanderød Bæk gennem Algestrup godkendt

Køge Kommune har godkendt reguleringsprojektet.
Læs mere på kommunens hjemmeside her

Der har været problemer i Algestrup med vand på terræn. Energiforsyningen A/S har ansøgt om en reguleringstilladelse for Kanderød Bæk, dette med henblik på at øge vandføringsevnen, da det er nødvendigt for at kunne få regnvand hurtigt nok væk fra byen. Det sker ved at gøre vandløbet bredere foroven. Som kompensation for denne forstyrrelse af vandløbet, vil projektet samtidig fremme naturindholdet i vandløbet.

Klageperioden løber fra onsdag den 16. juni til onsdag den 14. juli 2014.
Klager til godkendelsen skal i klageperioden indsendes til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller mailes til anja [dot] eberhardt [at] koege [dot] dk.

Kategorier
Pressen skriver

PS: Alkestrup får en sø til regnvand

Snart får Alkestrup en ny sø – som egentlig er et kæmpemæssigt regnbassin, der skal forhindre, at Kanderød Bæk går over sine bredder, når det regner.

Det er Køge Afløb A/S der laver regnvandsbassinet, og Køge Byråd har netop vedtaget et tillæg til Kommunens Spildevandsplan, som gør det muligt.

Tillægget til Kommunens Spildevandsplan har været i offentlig høring frem til 11. marts i år. Der er ikke kommet nogen kommentarer eller indsigelser i høringsperioden.

Historien kan læses i Lørdagsavisen og i Køge Onsdag