Kategorier
Pressen skriver

Klimaprojekt og sø for Kanderød Bæk gennem Algestrup godkendt

Køge Kommune har godkendt reguleringsprojektet.
Læs mere på kommunens hjemmeside her

Der har været problemer i Algestrup med vand på terræn. Energiforsyningen A/S har ansøgt om en reguleringstilladelse for Kanderød Bæk, dette med henblik på at øge vandføringsevnen, da det er nødvendigt for at kunne få regnvand hurtigt nok væk fra byen. Det sker ved at gøre vandløbet bredere foroven. Som kompensation for denne forstyrrelse af vandløbet, vil projektet samtidig fremme naturindholdet i vandløbet.

Klageperioden løber fra onsdag den 16. juni til onsdag den 14. juli 2014.
Klager til godkendelsen skal i klageperioden indsendes til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller mailes til anja [dot] eberhardt [at] koege [dot] dk.