Kategorier
Pressen skriver

Pressen skriver: Smukke forårsblomster på trekanten ved infotavlen

Nedenstående er en gengivelse af en positiv artikel i Dagbladet Køge om hvor lidt der egentlig skal til og hvad den enkelte kan gøre for at forskønne en by og overtale kommunen til at gøre en ekstra indsats for at det lykkes. Det hele starter med en henvendelse fra en interesseret beboer i Algestrup, der gerne vil gøre sin by lidt skønnere.

Nyanlagt blomstrende område ved Algestrups infotavle. Fotograf Per Møller fra Dagbladet Køge (sn.dk)
Nyanlagt blomstrende område ved Algestrups infotavle. Fotograf Per Møller fra Dagbladet Køge (sn.dk)

Et smukt “forvandlings-bolsche” i Algestrup

Af journalist Per Møller, Dagbladet Køge, bragt d. 24. maj 2017

En opringning til ETK i Køge fra en borger i Algestrup sidste år, har udløst et sandt farveflot af smukke forårsblomster på “trekantområdet” overfor Algestrup Skole.

Kategorier
Pressen skriver

PS: Fuglekongen skød festen i gang

Den afgående fuglekonge lægger an til det første skud
Billede af Anders Fallesen, sn.dk Den afgående fuglekonge lægger an til det første skud

– Yes, så er vi sgu i gang!

Ordene var den regerende »Fuglekonge,« Dennis Wieds, stedet var Alkestrupskolen og begivenheden byfesten i Algestrup.

Det var Dennis Wied, der for alvor skød byfesten i gang i lørdags med den traditionelle fugleskydningskonkurrence, hvor kombattanterne dystede om titlen, om en række flotte præmier og ikke mindst hæder og ære, skriver DAGBLADET Køge.

Kategorier
Pressen skriver

PS: forskønnelse – også i Alkestrup

Det varer ikke længe, før skraldespandene på eksempelvist Torvet i Køge kan sige »tak«, når du husker at smide skraldet i spanden og ikke på jorden. Ejendoms- og Driftsudvalget har netop besluttet at bruge et overskud på cirka otte millioner kroner på blandt andet at indkøbe intelligente skraldespande, som kan tale, komprimere skraldet og give besked, når de skal tømmes, skriver Dagbladet Køge

“Det er hovedparten af de cirka otte millioner kroner, som bliver brugt til skraldespande. Men der er også andre forbedringer på vej i form af blandt andet flere bænke og pynt i rundkørsler og ved indfaldsveje i blandt andet Køge, Borup, Ølby, Alkestrup og Skensved”, siger udvalgsformand Søren D. Brask (løsgænger)

Kategorier
Pressen skriver

PS: Forslag til Køges nye skolestruktur sendt i høring

Skolernes sommerferie står for døren, men i Køge kommer sommeren alligevel til at stå i skolernes tegn. Tirsdag sendte Køge Byråd et forslag til ny skolestruktur i høring, og frem til 26. august kan alle komme med bemærkninger via høringssvar.

Læs forslaget her på Køge Kommunes hjemmeside

Forslaget til ny skolestruktur er en følge af sidste års budgetforlig, hvor det daværende Byråd besluttede at sætte flere penge af til blandt andet at understøtte folkeskolereformen. Byrådet valgte samtidig at overlade til det nye byråd at finde de konkrete steder, hvor de 15 mio. kr. skulle tages fra.

Det er aldrig populært at lukke skoler, og jeg vil gerne understrege, at intet er besluttet endnu. På bundlinjen skal vi finde penge til folkeskolereformen, og i høringsperioden er alle velkomne til at sende kommentarer og forslag til, hvordan vi bedst kan tilpasse vores skolestruktur”, siger Helle Poulsen.

Læs yderligere i Lørdagsavisen

Kategorier
Pressen skriver

Klimaprojekt og sø for Kanderød Bæk gennem Algestrup godkendt

Køge Kommune har godkendt reguleringsprojektet.
Læs mere på kommunens hjemmeside her

Der har været problemer i Algestrup med vand på terræn. Energiforsyningen A/S har ansøgt om en reguleringstilladelse for Kanderød Bæk, dette med henblik på at øge vandføringsevnen, da det er nødvendigt for at kunne få regnvand hurtigt nok væk fra byen. Det sker ved at gøre vandløbet bredere foroven. Som kompensation for denne forstyrrelse af vandløbet, vil projektet samtidig fremme naturindholdet i vandløbet.

Klageperioden løber fra onsdag den 16. juni til onsdag den 14. juli 2014.
Klager til godkendelsen skal i klageperioden indsendes til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller mailes til anja [dot] eberhardt [at] koege [dot] dk.