Kategorier
Alkestrup

Alkebladet 2020 – alt om os og aktiviteterne

Alkebladet 2019 er på gaden – og i din postkasse. Her kan du nemt og overskueligt se årets aktiviteter og fange de ansvarlige i bestyrelsen. Download og print den evt ud til køleskabet.

Alkebladet 2019 finder du lige her

Kategorier
Alkestrup

Ny infotavle og forslagskasse midt i Algestrup

Så kom der skilte på Alkenes nye infotavle ved trekanten. Vi mangler blot nogle klikrammer nu.

Her vil Alkene løbende opsætte informationer om aktiviteter og tiltag i byen. Tavlen er et forslag fra en borger, og blev stillet på det nyligt afholdte borgermøde.
Postkassen er allerede åben for flere gode forslag.

Tak til byens grafiker, Sofie Blinkenberg

Kategorier
Alkestrup

Den fremtidige udvikling af Algestrup

Køge Kommune står overfor at skulle vedtage en ny Kommuneplan i efteråret 2017, når den nuværende udløber. I den forbindelse har Alkene sat sig for endnu engang at få sat Algestrup på det kommunale udviklingskort, så det bliver muligt at lave større udstykninger i byen og af den vej styrke byen med flere boliger og dermed flere børnefamilier til gavn for vores skole, institution og foreningsliv.

Ikke siden Algestrup i 1981 fik sin lokalplan har der i kommuneplanen været åbnet op for yderligere boligudvikling i byen. Det vil Alkene arbejde for bliver ændret, så der igen er mulighed for at udstykke og bygge boliger i Algestrup. Om de der ejer relevant jord i byen så ønsker at udstykke, vil Alkene ikke blande sig i, men planmulighederne skal være tilstede før det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor har Alkene i efteråret 2016 sendt nedenstående høringssvar til Køge Kommunes planstrategi 2016. Planstrategien er kommunens første skridt i arbejdet mod en ny kommuneplan i 2017.

Høringssvar til Planstrategi 2016

Indsendt på vegne af Landsbylauget Alkene i Algestrup

Landsbylauget Alkene støtter, på vegne af Algestrup og i samarbejde med dets mange foreninger, stærkt op om de positive tanker i Planstrategi 2016 vedrørende levende bymiljøer og byudvikling i de mindre bysamfund og stationsnære områder. Dette passer godt med de tanker Algestrup har for egen udvikling i årene frem, hvor der er gode muligheder for varierede boformer til flere aldersgrupper, familietyper og livssituationer. Ligeledes er Algestrup/Tureby en stationsby med en fremtidig rejsetid til København på 35-40 min, hvilket vil gøre området attraktivt for bosætning for medarbejdere til både Køges mange nye arbejdspladser og pendlere til Københavnsområdet. Borgere der søger det tætte og levende sammenhold i et mindre bysamfund.

Algestrup er allerede i dag et velfungerende landsbysamfund med et rigt foreningsliv for alle aldersgrupper, herunder en mere end 100 år gammel idrætsforening, kortklub, pensionistforening m.fl. og et aktivt landsbylaug, der står bag mange succesfulde aktiviteter året rundt, som samler gamle og unge i byen og oplandet. Desuden en velfungerende skole og integreret institution, som i høj grad er med til at binde byen sammen og give fysisk rum for bl.a. idrætsforeningens aktiviteter. Ligeledes oplever Algestrup og landsbyerne omkring et stigende antal fødsler, hvilket borger for et forsat levende samfund, foreningsliv og ikke mindst skole.

Vi er i landsbylauget Alkene meget bevidste om vigtigheden af at udvikle Algestrup for forsat at kunne være et velfungerende bysamfund. Det sker ikke af sig selv, og fremover sker det ikke alene med de nuværende beboeres indsats. Der skal også nye familier til, i særdeleshed børnefamilier, ligesom det skal være muligt for ældre at blive i byen, når det store hus bliver solgt, og for skilsmissefamilien at finde en mindre bolig inden for skoledistriktet.

Ovenstående er der ikke tilstrækkelig mulighed for i dag, men det kan løses, hvis Algestrup inkluderes i Køge kommunes boligudviklingsområder fremover. Kigger man på den oprindelige lokalplan for Algestrup fra 1980’erne er der udlagt store områder på hver side af Byvej til mulig fremtidig boligudvikling. Dette er senere faldet ud af kommuneplanerne, men det behøver ikke være tilfældet. Dele af områderne er ikke længere relevante, men der er stadig store områder i den nordlige ende af byen på begge sider af Byvej med potentiale for udstykninger, hvor disse vil binde byen geografisk endnu bedre sammen og styrke både skole- og foreningsliv. Det samme gælder mindre områder i nærheden af Tureby Station.

I planstrategien omtales bl.a. behovet for boliger til singlefamiler og nye familietyper ligesom attraktive bosætningsmuligheder for borgere med forskellige økonomiske forudsætninger og i forskellige livssituationer. Dette kan Algestrup leve op til under kravene i de eksisterende lokalplaner, såfremt der gives mulighed for større udstykninger og en deraf udvidelse af byzonen til at inddrage nye boligudviklingsområder. Der vil samtidig være en sammenhæng med planstrategiens ønske om fortætning i eksisterende byområder, hvor eksisterende infrastruktur kan benyttes.

Dette kan gælde i den nordlige del af byen, så der inddrages eksisterende ejendomme og landbrugsjord lige op af den nuværende byzone mod nord. Algestrup vil på den vis få en udbredelse mod nord der ligger i naturlig forlængelse af den nuværende byzone inkluderende eksisterende landejendomme og boliger ved Byvej, som i dag ikke er lokalplanlagt. Mod øst vil der være en naturlig afgrænsning mod Sonnerup Byskov og mod vest kan afgrænsningen sættes ved udbredelsen af Alkestrupskolens idrætsbaner.

Der nævnes også i planstrategien, at byudvikling skal ske i tilknytning til togstationer, men intet sted er Algestrup/Tureby eller Tureby station nævnt. Men netop Tureby station giver som nævnt Algestrups beboere mulighed for hurtig transport til Næstved mod syd og Køge og København mod nord, når Lille Syd banen elektrificeres og Købehavn-Ringsted banen står klar. I denne del af byen er den tidligere HEAS grund allerede lokalplanlagt, men også enkelte arealer sydvest herfor bag ejendommene i det østlige hjørne af Turebyvej fra den eksisterende lokalplan op til transportkorridoren er relevante for mindre udstykninger.

Landsbylauget og byens mange andre foreninger ønsker, at Algestrup fortsat kan være en levende by årtier frem i tiden, men det kræver mulighed for udvikling og i særdeleshed mulighed for boligudstykninger, der udvider byen naturligt mod nord og syd. Vi håber derfor at ovenstående betragtninger og ønsker til nye boligudviklingsområder i Algestrup kan imødekommes i arbejdsprocessen op til Kommuneplan 2017.

Kategorier
Aktiviteter Alkestrup

Fest, lopper og fugleskydning i Alkestrup

Landsbylauget Alkene inviterer d. 20. august 2016 endnu engang til en festlig dag med loppemarked og byfest med fællesspisning, levende musik samt en masse aktiviteter, der bringer børn og voksne sammen i Algestrup. Fugleskydning og byfest har været en tradition i Algestrup siden 1960’erne og er altid velbesøgt. Alkene glæder sig derfor til at se byen fuld af glade og feststemte folk fra nær og fjern.

”Vi forventer at se rigtig mange fra Algestrup samt landsbyerne og oplandet omkring os til en sjov, hyggelig og god dag i byens hjerte ved Alkestrupskolen. Algestrup er en meget levende landsby med et rigt foreningsliv og et aktivt landsbylaug, der afholder fugleskydningen som den største af årets mange aktiviteter”, fortæller Flemming Sørensen, formand for Landsbylauget Alkene.

Lopper, konkurrencer og fugleskydning

Dagen starter med det velbesøgte Tureby loppemarked kl. 10.00-15.00 på Alkestrupskolens p-plads og i skolegården. Al plads udnyttes og de 62 stader har længe været udsolgt. Det er her man vil kunne finde mange gode loppefund og lokalt producerede varer, og der vil være noget for enhver smag og interesse. Man kan læse mere om loppemarkedet og se billeder fra tidligere år på www.turebyloppemarked.dk.

Den årlige fugleskydning og de andre aktiviteter starter ca kl. 12.30 med køb af skydemærker og fortsætter til fællesspisningen starter. Udover skydningen er der keglebane, sømslagning, dart, tombola, og meget mere for såvel børn som voksne og barnlige sjæle. Landsbylauget har været lokalområdet rundt og sikret sponsorerede præmier til konkurrencernes vindere. Vores sponsorliste bliver bliver løbende opdateret her på siden.

Fra dagens start sørger Alkene for salg af grillpølser, slik, kaffe, kage, øl og vand, mm. i festteltet.

Fællesspisning, lotteri og levende musik

Når fugleskydningen er vel overstået er der fællesspisning, hvor Sædder IFs køkkenhold ”Det Grønne Køkken” serverer en to-retters menu i teltet ca. kl. 18.30 for dem, der har sikret sig en spisebillet. Den kan købes på dagen ml 14.00-16.00, men vær hurtig, for med kun 110 billetter bliver de revet væk. Hvis du er støttemedlem af landsbylauget, er der rabat på billetten. Se på www.alkene.dk hvordan du kan blive støttemedlem.

I år starter aftenens underholdning med Mikkel Karlsens show Mind Control kl 19.30. Under spisningen vil der være lotteri, og uddeling af præmier til vinderne af eftermiddagens forskellige aktiviteter, ligesom årets fuglekonge naturligvis kåres. Ud på aftenen spiller Kim Lærke Band – One Size op til dans i teltet fra kl 21.30. Alle er velkommen, og musikken er gratis.

Frivillige og sponsorer er nødvendige

”Det er rigtig dejligt, at vi hvert år kan stable et godt arrangement på benene. Det kræver en del arbejde af de frivillige og kunne heller ikke klares uden gode sponsorer, men det giver utroligt meget igen når hele byen og omegnen er samlet til en festlig dag. Vi glæder os derfor til at fylde byen med liv og glade mennesker. Alle er velkomne og tag endelig din nabo med”, fortsætter Flemming Sørensen

Arrangementet kræver en del villige og frivillige hænder til at passe de forskellige aktiviteter og hjælpe køkkenholdet på dagen og gøre klar i dagene op til byfesten. Derfor er Alkene altid på udkig efter frivillige til hjælpe. Det er sjovt, hyggeligt og gør det til en større oplevelse for alle. Interesserede kan møde op på skolen torsdag og fredag kl. 18.00 eller kontakt Alkenes formand Flemming Sørensen på mob. 25 46 68 05.

Har du lyst til at være sponsor for arrangementet eller en af præmierne i de mange konkurrencer, så hører Alkene også meget gerne fra alle interesserede. Der er godt gang i sponsorkontakten, men Flemming Sørensen fortæller, at der altid er plads til flere.

Kategorier
Aktiviteter Alkestrup

Mange flot udklædte børn til fastelavn i vognmandshallen

Tak til alle børn og voksne for en velbesøgt og dejlig fastelavn i Alkeland, hvor Brdr. Olsen endnu engang lagde vognmandshal til. Mere end 100 børn indløste billet ved indgangen og dertil kommer forældre og bedsteforældre, så vi var forsamlet i omegnen af 300 personer, hvis ikke flere. Også tak til de mange, der tegnede støttemedlemskab af Alkene. Det er vi rigtig glade for, da det, sammen med vores gode sponsorer, giver os mulighed for at gøre dét ekstra ud af byens mange arrangementer.

Fastelavn er det første arrangement i 2016 og dermed også det første arrangement for den nyvalgte bestyrelse – hvor en del dog er gengangere. Der er blevet arbejdet intenst i tiden op til arrangementet for at skabe en god oplevelse for os alle og særligt for børnene. Bestyrelsen er ikke i tvivl om at alle havde en hyggelig dag og det er alle forberedelserne værd.