Kategorier
Aktiviteter

Borgermøde for Algestrup – nu og i fremtiden

Vil du være med til at udvikle Algestrup og sikre en aktiv by og en levende skole? Så skal du tage med til d. 23. marts kl 19.00 i Hanebjælken, hvor Alkene inviterer til lokalt “borgermøde” om Algestrups udvikling nu og på den lange bane. Vi har alle en rolle i byens fremtid og Alkene vil gerne høre dine ønsker og forventninger til fremtidens Algestrup.

Ny kommuneplan kan give muligheder

Byrådet skal til efteråret vedtage en ny kommuneplan, og forarbejdet er i gang hos politikere og forvaltning. Kommuneplanen fastlægge i hvilken retning kommunen skal udvikle sig, herunder hvor der kan ske større boligudvikling. Alkene arbejder for at muliggøre yderligere boligudvikling i Algestrup ved at få de rette rammevilkår i kommuneplanen. Flere parcelhuse og dobbelthuse kan give os bl.a. de mindre boliger mange ældre ønsker, når de vil skifte det store hus og have ud med mindre og blive i byen. Det kan give boliger til den nye lille familie og generelt sikre flere børnefamilier til Algestrup, så underlaget for skole, institution og foreningsliv er til stede mange år frem.

Hvordan vil du udvikle Algestrup

Alkene er været til møde med kommunens Økonomiudvalg, som godt kan se potentialet i vores ønsker for byen og ikke finder dem urimelige. Det giver forhåbentlig de videst mulige rammer for fremtidig boligudvikling, og Alkene vil følge forvaltningens og byrådets arbejde med kommuneplanen tæt. Kom til “borgermødet” og hør hvor Alkene ser muligheder for at udvide byen og hvad vi gør herfra. Kom meget gerne med dine egne forestillinger om byens udvikling. Algestrups fremtid er et fælles projekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.