Alkene cykler for sammenholdet (PM)

Foråret er over os og skoven bliver stadigt grønnere. Det er på tide at finde cyklen frem fra skuret og komme afsted. Det mener borgerne i Algestrup også, når de d. 6. maj kl. 13.30 inviterer byens borgere og alle andre interesserede til skovtur på cykel.

Landsbylauget Alkene står for en lang række arrangementer i ”Alkeland” gennem året, og forårets første aktivitet er en skovtur på cykel i de mange skove omkring byen. Startskuddet lyder kl. 13.30 hvor børn og voksne sætter af fra Skovvej i hyggeligt tempo med mange pitstop undervejs hvor en øl og vand kan nydes. Skovcykelløbet i Algestrup er ikke et motionsløb, men ren hygge på cykel hvor børn og voksne i alle aldre kan være med”, udtaler formand for Landsbylauget Alkene Flemming Sørensen

Det er efterhånden en mangeårig tradition at beboerne i Algestrup og omegn cykler foråret i møde med en hyggelig skovtur. Turen går ad de små veje over bl.a skovene ved Skrodsbjerg og forbi Turebyholm inden turen igen slutter i Algestrup. Undervejs gøres det holdt i skoven, hvor grillen tændes og der kan købes øl, vand og pølser med brød. Det fortæller Thomas Jensen, næstformand i landsbylauget.

Vi har en rigtig hyggelig eftermiddag i det grønne til glæde for byens børn og voksne. Sidste år startede vi en ny tradition med små konkurrencer og lodtrækninger ved de mange pitstops, der er lagt ind undervejs på turen. Det skabte lidt ekstra konkurrence og lyst til at cykle undervejs, så det gør vi igen i år. Vi håber rigtig mange fra Algestrup og byens omegn igen i år vil tage med på vores hyggelige tur”, slutter Thomas Jensen

Borgermøde for Algestrup – nu og i fremtiden

Vil du være med til at udvikle Algestrup og sikre en aktiv by og en levende skole? Så skal du tage med til d. 23. marts kl 19.00 i Hanebjælken, hvor Alkene inviterer til lokalt “borgermøde” om Algestrups udvikling nu og på den lange bane. Vi har alle en rolle i byens fremtid og Alkene vil gerne høre dine ønsker og forventninger til fremtidens Algestrup.

Ny kommuneplan kan give muligheder

Byrådet skal til efteråret vedtage en ny kommuneplan, og forarbejdet er i gang hos politikere og forvaltning. Kommuneplanen fastlægge i hvilken retning kommunen skal udvikle sig, herunder hvor der kan ske større boligudvikling. Alkene arbejder for at muliggøre yderligere boligudvikling i Algestrup ved at få de rette rammevilkår i kommuneplanen. Flere parcelhuse og dobbelthuse kan give os bl.a. de mindre boliger mange ældre ønsker, når de vil skifte det store hus og have ud med mindre og blive i byen. Det kan give boliger til den nye lille familie og generelt sikre flere børnefamilier til Algestrup, så underlaget for skole, institution og foreningsliv er til stede mange år frem.

Hvordan vil du udvikle Algestrup

Alkene er været til møde med kommunens Økonomiudvalg, som godt kan se potentialet i vores ønsker for byen og ikke finder dem urimelige. Det giver forhåbentlig de videst mulige rammer for fremtidig boligudvikling, og Alkene vil følge forvaltningens og byrådets arbejde med kommuneplanen tæt. Kom til “borgermødet” og hør hvor Alkene ser muligheder for at udvide byen og hvad vi gør herfra. Kom meget gerne med dine egne forestillinger om byens udvikling. Algestrups fremtid er et fælles projekt.

Den fremtidige udvikling af Algestrup

Køge Kommune står overfor at skulle vedtage en ny Kommuneplan i efteråret 2017, når den nuværende udløber. I den forbindelse har Alkene sat sig for endnu engang at få sat Algestrup på det kommunale udviklingskort, så det bliver muligt at lave større udstykninger i byen og af den vej styrke byen med flere boliger og dermed flere børnefamilier til gavn for vores skole, institution og foreningsliv.

Ikke siden Algestrup i 1981 fik sin lokalplan har der i kommuneplanen været åbnet op for yderligere boligudvikling i byen. Det vil Alkene arbejde for bliver ændret, så der igen er mulighed for at udstykke og bygge boliger i Algestrup. Om de der ejer relevant jord i byen så ønsker at udstykke, vil Alkene ikke blande sig i, men planmulighederne skal være tilstede før det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor har Alkene i efteråret 2016 sendt nedenstående høringssvar til Køge Kommunes planstrategi 2016. Planstrategien er kommunens første skridt i arbejdet mod en ny kommuneplan i 2017.

Høringssvar til Planstrategi 2016

Indsendt på vegne af Landsbylauget Alkene i Algestrup

Landsbylauget Alkene støtter, på vegne af Algestrup og i samarbejde med dets mange foreninger, stærkt op om de positive tanker i Planstrategi 2016 vedrørende levende bymiljøer og byudvikling i de mindre bysamfund og stationsnære områder. Dette passer godt med de tanker Algestrup har for egen udvikling i årene frem, hvor der er gode muligheder for varierede boformer til flere aldersgrupper, familietyper og livssituationer. Ligeledes er Algestrup/Tureby en stationsby med en fremtidig rejsetid til København på 35-40 min, hvilket vil gøre området attraktivt for bosætning for medarbejdere til både Køges mange nye arbejdspladser og pendlere til Københavnsområdet. Borgere der søger det tætte og levende sammenhold i et mindre bysamfund.

Algestrup er allerede i dag et velfungerende landsbysamfund med et rigt foreningsliv for alle aldersgrupper, herunder en mere end 100 år gammel idrætsforening, kortklub, pensionistforening m.fl. og et aktivt landsbylaug, der står bag mange succesfulde aktiviteter året rundt, som samler gamle og unge i byen og oplandet. Desuden en velfungerende skole og integreret institution, som i høj grad er med til at binde byen sammen og give fysisk rum for bl.a. idrætsforeningens aktiviteter. Ligeledes oplever Algestrup og landsbyerne omkring et stigende antal fødsler, hvilket borger for et forsat levende samfund, foreningsliv og ikke mindst skole.

Vi er i landsbylauget Alkene meget bevidste om vigtigheden af at udvikle Algestrup for forsat at kunne være et velfungerende bysamfund. Det sker ikke af sig selv, og fremover sker det ikke alene med de nuværende beboeres indsats. Der skal også nye familier til, i særdeleshed børnefamilier, ligesom det skal være muligt for ældre at blive i byen, når det store hus bliver solgt, og for skilsmissefamilien at finde en mindre bolig inden for skoledistriktet.

Ovenstående er der ikke tilstrækkelig mulighed for i dag, men det kan løses, hvis Algestrup inkluderes i Køge kommunes boligudviklingsområder fremover. Kigger man på den oprindelige lokalplan for Algestrup fra 1980’erne er der udlagt store områder på hver side af Byvej til mulig fremtidig boligudvikling. Dette er senere faldet ud af kommuneplanerne, men det behøver ikke være tilfældet. Dele af områderne er ikke længere relevante, men der er stadig store områder i den nordlige ende af byen på begge sider af Byvej med potentiale for udstykninger, hvor disse vil binde byen geografisk endnu bedre sammen og styrke både skole- og foreningsliv. Det samme gælder mindre områder i nærheden af Tureby Station.

I planstrategien omtales bl.a. behovet for boliger til singlefamiler og nye familietyper ligesom attraktive bosætningsmuligheder for borgere med forskellige økonomiske forudsætninger og i forskellige livssituationer. Dette kan Algestrup leve op til under kravene i de eksisterende lokalplaner, såfremt der gives mulighed for større udstykninger og en deraf udvidelse af byzonen til at inddrage nye boligudviklingsområder. Der vil samtidig være en sammenhæng med planstrategiens ønske om fortætning i eksisterende byområder, hvor eksisterende infrastruktur kan benyttes.

Dette kan gælde i den nordlige del af byen, så der inddrages eksisterende ejendomme og landbrugsjord lige op af den nuværende byzone mod nord. Algestrup vil på den vis få en udbredelse mod nord der ligger i naturlig forlængelse af den nuværende byzone inkluderende eksisterende landejendomme og boliger ved Byvej, som i dag ikke er lokalplanlagt. Mod øst vil der være en naturlig afgrænsning mod Sonnerup Byskov og mod vest kan afgrænsningen sættes ved udbredelsen af Alkestrupskolens idrætsbaner.

Der nævnes også i planstrategien, at byudvikling skal ske i tilknytning til togstationer, men intet sted er Algestrup/Tureby eller Tureby station nævnt. Men netop Tureby station giver som nævnt Algestrups beboere mulighed for hurtig transport til Næstved mod syd og Køge og København mod nord, når Lille Syd banen elektrificeres og Købehavn-Ringsted banen står klar. I denne del af byen er den tidligere HEAS grund allerede lokalplanlagt, men også enkelte arealer sydvest herfor bag ejendommene i det østlige hjørne af Turebyvej fra den eksisterende lokalplan op til transportkorridoren er relevante for mindre udstykninger.

Landsbylauget og byens mange andre foreninger ønsker, at Algestrup fortsat kan være en levende by årtier frem i tiden, men det kræver mulighed for udvikling og i særdeleshed mulighed for boligudstykninger, der udvider byen naturligt mod nord og syd. Vi håber derfor at ovenstående betragtninger og ønsker til nye boligudviklingsområder i Algestrup kan imødekommes i arbejdsprocessen op til Kommuneplan 2017.

Årets vindere af fugleskydning og aktiviteter 2016

Tak for endnu en fantastisk fugleskydning og byfest. Og tak til de mange deltagere i årets forskellige konkurrencer og naturligvis fugleskydningen.

ÅRETS VINDERE BLEV……

FUGLESKYDNINGEN – FUGLEN

Toppen: Claudi Flørnæs

Højre Vingefjer: Bruno

Højre Vinge: Anders Jacobsen

Venstre Vingefjer: Jens Christian

Venstre Vinge: Erik Nielsen

Højre Klo: Anders Jacobsen

Venstre Klo: Claudi Flørnæs

Halejern: Vinnie Rasmussen

Brystpladen FUGLEKONGEN: John Nielsen

SØMSLAGNING
Mænd:
1 præmie – Torben Pedersen 6 slag
2 præmie – Anders Jacobsen 10 slag
3 præmie – Nicklas Lau Brandt 14 slag

Kvinder:
1 præmie – Natasha C 19 slag
2 præmie – Kirsten Labuz 21 slag
3 præmie – Lill Lau Brandt 24 slag

Børn:
1 præmie – Katrine Jensen 48 slag
2 præmie – Rikke Andersen 50 slag

KEGLER
Mænd:
1 præmie – Morten Englund 20 point
2 præmie – Steen Labuz 16 point (ved lodtrækning)
3 præmie – Danni 16 point (ved lodtrækning)

Kvinder:
1 præmie – Natasja Lau Brandt 14 point
2 præmie – Vinnie Rasmussen 13 point
3 præmie – Susanne Dam 12 point (ved lodtrækning)
4 præmie – Lill Lau Brandt 12 point (ved lodtrækning)

Børn:
1 præmie – Mikkel Kongård 16 point
2 præmie – Rikke Andersen 8 point
3 præmie – Rikke Jensen 7 point (ved lodtrækning)
4 præmie – Maja Pedersen 7 point (ved lodtrækning)

PILEKAST
Mænd:
1 præmie – Jan Rasmussen 140 point
2 præmie – Frank Andersen 121 point
3 præmie – Torben Pedersen 101 point

Kvinder:
1 præmie – Christina Rasmussen 98 point
2 præmie – Nynne Labuz 79 point
3 præmie – Othilie 76 point

Børn:
1 præmie – Oscar Ryborg 79 point
2 præmie – Kristoffer D 65 point

HAMMEREN
Mænd:
1 præmie – Anders Jacobsen 43 point

Kvinder:
1 præmie – Sofie 1 point

Tillykke til ALLE

Fest, lopper og fugleskydning i Alkestrup

Landsbylauget Alkene inviterer d. 20. august 2016 endnu engang til en festlig dag med loppemarked og byfest med fællesspisning, levende musik samt en masse aktiviteter, der bringer børn og voksne sammen i Algestrup. Fugleskydning og byfest har været en tradition i Algestrup siden 1960’erne og er altid velbesøgt. Alkene glæder sig derfor til at se byen fuld af glade og feststemte folk fra nær og fjern.

”Vi forventer at se rigtig mange fra Algestrup samt landsbyerne og oplandet omkring os til en sjov, hyggelig og god dag i byens hjerte ved Alkestrupskolen. Algestrup er en meget levende landsby med et rigt foreningsliv og et aktivt landsbylaug, der afholder fugleskydningen som den største af årets mange aktiviteter”, fortæller Flemming Sørensen, formand for Landsbylauget Alkene.

Lopper, konkurrencer og fugleskydning

Dagen starter med det velbesøgte Tureby loppemarked kl. 10.00-15.00 på Alkestrupskolens p-plads og i skolegården. Al plads udnyttes og de 62 stader har længe været udsolgt. Det er her man vil kunne finde mange gode loppefund og lokalt producerede varer, og der vil være noget for enhver smag og interesse. Man kan læse mere om loppemarkedet og se billeder fra tidligere år på www.turebyloppemarked.dk.

Den årlige fugleskydning og de andre aktiviteter starter ca kl. 12.30 med køb af skydemærker og fortsætter til fællesspisningen starter. Udover skydningen er der keglebane, sømslagning, dart, tombola, og meget mere for såvel børn som voksne og barnlige sjæle. Landsbylauget har været lokalområdet rundt og sikret sponsorerede præmier til konkurrencernes vindere. Vores sponsorliste bliver bliver løbende opdateret her på siden.

Fra dagens start sørger Alkene for salg af grillpølser, slik, kaffe, kage, øl og vand, mm. i festteltet.

Fællesspisning, lotteri og levende musik

Når fugleskydningen er vel overstået er der fællesspisning, hvor Sædder IFs køkkenhold ”Det Grønne Køkken” serverer en to-retters menu i teltet ca. kl. 18.30 for dem, der har sikret sig en spisebillet. Den kan købes på dagen ml 14.00-16.00, men vær hurtig, for med kun 110 billetter bliver de revet væk. Hvis du er støttemedlem af landsbylauget, er der rabat på billetten. Se på www.alkene.dk hvordan du kan blive støttemedlem.

I år starter aftenens underholdning med Mikkel Karlsens show Mind Control kl 19.30. Under spisningen vil der være lotteri, og uddeling af præmier til vinderne af eftermiddagens forskellige aktiviteter, ligesom årets fuglekonge naturligvis kåres. Ud på aftenen spiller Kim Lærke Band – One Size op til dans i teltet fra kl 21.30. Alle er velkommen, og musikken er gratis.

Frivillige og sponsorer er nødvendige

”Det er rigtig dejligt, at vi hvert år kan stable et godt arrangement på benene. Det kræver en del arbejde af de frivillige og kunne heller ikke klares uden gode sponsorer, men det giver utroligt meget igen når hele byen og omegnen er samlet til en festlig dag. Vi glæder os derfor til at fylde byen med liv og glade mennesker. Alle er velkomne og tag endelig din nabo med”, fortsætter Flemming Sørensen

Arrangementet kræver en del villige og frivillige hænder til at passe de forskellige aktiviteter og hjælpe køkkenholdet på dagen og gøre klar i dagene op til byfesten. Derfor er Alkene altid på udkig efter frivillige til hjælpe. Det er sjovt, hyggeligt og gør det til en større oplevelse for alle. Interesserede kan møde op på skolen torsdag og fredag kl. 18.00 eller kontakt Alkenes formand Flemming Sørensen på mob. 25 46 68 05.

Har du lyst til at være sponsor for arrangementet eller en af præmierne i de mange konkurrencer, så hører Alkene også meget gerne fra alle interesserede. Der er godt gang i sponsorkontakten, men Flemming Sørensen fortæller, at der altid er plads til flere.

Menuen til Alkenes fugleskydning 2016